Loppemarked

Loppemarked i laden på Klausdal
 – Ved Børne- og ungdomsorganisationernes samråd i Herlev Kommune i samarbejde med Børnehjælpsdagen i Herlev

Klausdalsbrovej i Herlev har KFUM spejderne et spejdercenter, der også huser kommunens loppemarked baseret på genbrug fra kommunens genbrugsplads. Der er loppemarked hver lørdag året rundt og det er de forskellige ungdomsorganisationer i Herlev, der har fordelt lørdagene mellem sig. Her er Herlevspejderne også med.

For at spejderførerne kan have fuld fokus på spejderarbejdet og samværet med spejderne, har man valgt, at disse loppemarkeder er et forældreprojekt – baseret på frivillige forældre og ”loppeentusiaster”, der bruger én, flere eller mange lørdage om året på at sælge genbrug og samtidig ”tjene” en masse penge til kredsens arbejde – over 40.000 kr. om året bliver det faktisk til.

Vi har normalt omkring 6 lørdage, hvor det kun er forældre og ”loppeentusiaster” fra vores egen kreds, der står for loppemarkedet. Det er pt. en gruppe på ml. 10 og 15 personer. Antallet er meget svingende og vi kan derfor altid bruge flere hænder. Vores erfaring er – jo flere vi er, jo mere får vi solgt. På disse lørdage går hele indtjeningen til kredsen.

Herudover er der 5 lørdage, hvor det er Børnehjælpsdagen (alle ungdomsorganisationerne stiller hver med 2-4 personer – vi kalder det fællesgangene), der står for loppemarkedet. Pt. er det en lidt mindre gruppe på 3-4 personer fra vores egen kreds og er derfor lidt mere sårbart mht. bemanding. På disse lørdage går indtjeningen til vedligehold af Klausdal og andre fællesudgifter. Sidst på året, deles overskuddet så ml. parterne.

Normalt er der altså 11 lørdage, hvor det er muligt at være med og få en sjov, hyggelig og forhåbentlig ”indbringende” dag.
Indtjeningen går som nævnt direkte til spejderne bl.a. som tilskud ved lejre, transport og andre aktiviteter. Samtidig er det også med til, at vi kan holde det årlige kontingent på et rimeligt niveau.

På kredsrådets vegne (består af forældre og spejdere), vil vi gerne opfordre til, at man som forældre til en spejder i Herlev Kreds melder sig til én eller flere lørdage i løbet af året – og samtidig er det jo også en mulighed for, at lære nogle af de andre forældre at kende.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Ved Baptistspejdernes lørdage kontakt Jesper Riis
mail: jesper.m.riis(a)gmail.com

Ved fællesgangene kontakt Torsten Wang mb:20 40 93 84
Mail: torstenwang(a)yahoo.dk