Forældremøde i Herlev Kreds

Du/I inviteres til forældremøde onsdag d. 24. april i vores spejderhus ”44” kl. 18:30 til 20:00. Forældremødet foregår i kirkens krybt imens spejderne holder Sankt Georgs møde. Vi samles dog alle til opstart på græsplænen bag ”44” og til afslutning inde i kirkesalen hvor spejderne skal aflægge spejderløftet. Til forældremødet vil vi først starte med fællesinformationer, for derefter at gå ud i enhederne. Så til jer som har børn i flere enheder, vil det være en fordel at komme to personer så I kan deltage i de forskellige enheders møder.

På forældremødet vil vi blandt andet tale om:

1)    Kort gennemgang af årets aktiviteter i kredsen samt præsentation af førere

2)    Byggeplaner samt forbedring af udendørsfaciliteter

3)    Forældreengagement i spejderkredsen

4)    Valg til kredsråd

5)    Kredsens loppemarked

Derefter skal vi ud i enhederne og tale om følgende

6)    Sommerlejre

7)    Hvad der ellers sker i enheden

Kredsrådet og kredsførertemaet vil stå for selve forældremødet og de vil også sørge for, at der er kaffe og the. Kagen håber vi, at nogle forældre vil komme med J

Tilmelding til Mikkel via mail (mikkelbn(a)dbs.dk) senest onsdag d. 17/4

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt.

På førernes vegne

Mikkel Nilsson, kredsfører

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *