Forældremøde onsdag d. 25. april

Onsdag d. 25. april er der forældremøde i vores spejderhus ”44” kl. 18:30 til 20:00. Imens holder Gøgeungerne, Flokken, Troppen og Gruppen Sankt Georgs møde. Efter en fælles start vil der nede i kirkens krybt blive afholdt forældremøde, og derefter dele os op i enhederne og snakke lidt om, hvad der sker der. Så til jer som har børn i flere enheder, vil det være en fordel at komme to personer så I kan deltage i de forskellige enheders møder.

På forældremødet vil vi blandt andet tale om:

  1. Kort gennemgang af årets aktiviteter i kredsen samt præsentation af førere
  2.  Valg til kredsråd
  3. Kredsens loppemarked
  4. Kontingent via NETS (tidl PBS)
  5. Kommunikationsveje. Hvordan kommer vi fra kredsens bedst i kontakt med forældrene?
  6. Spejdernes Lejr, generel info

Derefter skal vi ud i enhederne og tale om følgende

  1. Spejdernes lejr, enhedsinfo
  2. Hvad der ellers sker i enheden

Sidst vil vi alle slutte af med at samles i kirken, hvor spejderne vil aflægge spejderløftet.

Kredsrådet og kredsførertemaet vil stå for selve forældremødet og de vil også sørge for, at der er kaffe og the. Kagen håber vi, at nogle forældre vil komme med

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt.

På førernes vegne
Mikkel Nilsson, kredsfører

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *