Kontakt

Kredsfører

Amalie Holm Søegaard
Tlf: 2084 9780
Mail:  Kontakt

Kredsfører

Jacob Pihl
Annette Juel Nilsson

Familiespejdfører

Martine Søegaard (Hareskoven)
Mail:  Kontakt

Gøgeungefører

Amalie Søegaard
Mail:  Kontakt

Flokfører

Kirsten Lindeborgh Leth
Tlf: 6165 2922
Mail:  Kontakt

Tropfører

Agnes Aaby
Mail:  Kontakt

Gruppefører

Steffen Højris
Mail:  Kontakt

Kasserer

Tim Jørgesen
Tlf: 2462 3372
Mail:  Kontakt
Kontonummer: 3186-1156896
CVR nummer: 29890722

Præster

Ole Lundegaard
Mail:  Kontakt

Kredsråd

Rasmus Broholm Andersen(Kredsrådsformand)
Mail:  Kontakt