Kontakt

Kredsfører

Tim Møller Jørgensen
Tlf: 2462 3372
Mail:  Kontakt

Kredsfører

David Måge
Tlf: 4232 7355
Mail:  Kontakt

Familiespejdfører

Stine Suhr Skovgård (Hareskoven)
Mail:  Kontakt

Morten Kjær Kofoed (Amager Fælleden)
Mail: Kontakt

Gøgeungefører

Lotte Boeriis
Tlf: 51802073
Mail:  Kontakt

Flokfører

Kirsten Lindeborgh Leth
Tlf: 6165 2922
Mail:  Kontakt

Tropfører

Steffen Højris
Mail:  Kontakt

Gruppefører

Jacob Pihl
Tlf: 4252 0700
Mail:  Kontakt

Kasserer

Peter Elleby
Tlf: 2469 9712
Mail:  Kontakt
Kontonummer: 3186-1156896
CVR nummer: 29890722

Præster

Ole Lundegaard
Mail:  Kontakt

Kredsråd

Jeanette Breiling (Kredsrådsformand)
Mail:  Kontakt