Kontakt

Kredsfører

David Måge
Tlf: 4223 7355
Mail:  Kontakt

Kredsfører

Jacob Pihl
Emma Weidich

Familiespejdfører

Martine Søegaard (Hareskoven)
Mail:  Kontakt

Gøgeungefører

Amalie Søegaard
Mail:  Kontakt

Flokfører

Kirsten Lindeborgh Leth
Tlf: 6165 2922
Mail:  Kontakt

Tropfører

Steffen Højris
Mail:  Kontakt

Gruppefører

Jacob Pihl
Tlf: 4252 0700
Mail:  Kontakt

Kasserer

Tim Jørgesen
Tlf: 2462 3372
Mail:  Kontakt
Kontonummer: 3186-1156896
CVR nummer: 29890722

Præster

Ole Lundegaard
Mail:  Kontakt

Kredsråd

Jeanette Breiling (Kredsrådsformand)
Mail:  Kontakt