Sct. Georgsmøde og forældremøde

Onsdag den 23. april holder vi Sct. Georgsmøde for alle spejdere, hvor vi blandt andet skal aflægge spejderløftet. Alle forældre inviteres samtidigt til forældremøde.
Efter en fælles start går forældrene til fælles forældremøde i Pejsestuen, og derefter går ud i enhederne, hvor enhedernes førere vil fortælle lidt om sommerlejr og det daglige arbejde. Samtidigt er der fælles aktiviteter for alle spejdere. Vi slutter af i kirkesalen, hvor alle spejdere aflægger spejderløfte, og Ole (præst) holder andagt.
Fælles indledning (18:30)
Fælles forældremøde (18:40):
– Orientering om Kagsengen i billeder og kort. Vores nye mødested væk fra 44 (i stedet for Nordherlev).
– Diskussion af om vi skal flytte spejdermøde til onsdag 18:00 – 19:30.
– Orientering om byggesagen for 44 og kirken.
– Valg til kredsrådet.
– Orientering fra loppemarkedet.
Enhedsforældremøder (19:10)
Fælles afslutning og aflæggelse af spejderløfte (19:40)