Værdier i Spejderarbejdet

Spejderarbejdet i Danske Baptisters Spejderkorps tager udgangspunkt i fire nøgleord: Tillid – Ansvar – Udfordringer – Udvikling

Hvad kan jeg bruge spejder til?
Spejdere er bredt anerkendt i det danske, såvel som det internationale erhvervsliv. Topchefer roser spejdere for altid at være kreative, gode til at samarbejde – både i lederposition og i teams. Vi har erfaring med at spejdere generelt set har en fordel på arbejdsmarkedet i form af denne evne til at samarbejde i alle situationer. Vi er gode til at planlægge og organisere ting og vi tager hånd om andre og tænker ikke egoistisk og ensporet. Alt sammen noget man lærer en masse om som spejder, fordi spejder ikke fungerer, hvis man ikke arbejder sammen.

Herunder ses en lille video om, hvad topchefer og daværende statsminister Lars Lykke Rasmussen mener spejdere er særligt gode til:

Friluftsliv
Spejderarbejde er friluftsliv med holdninger. Naturen er en fantastisk ramme for at udleve spejderidéen; vi oplever Guds natur, fællesskab på ture, og at vi kan klare os selv med få midler under primitive forhold. Gennem gode friluftsoplevelser udvikler spejderne forståelse og ansvar for den natur, som vi lever i.

Det der med Gud
Vi er en del af Korskirken, en baptistkirke med godt 300 medlemmer. Baptister… nej, det er ikke en sekt, men blot en frikirkelig sammenslutning, der i modsætning til folkekirken er åben for alle og som fx ikke tror på arvesynden. Baptister har derfor voksendåb. Vil du vide mere om baptister, kan du lære meget mere her.

Den tilgang vi som spejdere har til kirken er, at vi holder andagter og hører om gud, for det er den eneste måde hvorpå man selvstændigt kan tage stilling til, om det er noget man vil tro på. Du behøver ikke være baptist eller kristen for at være spejder hos os. Vi lægger vægt på, at der skal være plads til alle og enhver i vores fællesskab – og langt de fleste børn, der i tidens løb har været spejdere i Danske Baptisters Spejderkorps, er kommet fra familier uden tilknytning til Baptistkirken.

Patruljeliv
Spejderne bliver delt ind i patruljer efter alder og på tværs af køn. I patruljen kan spejderne i gensidig tillid og respekt udvikles, fordi medlemmerne har forskellige forudsætninger, evner og holdninger. Patruljelivet betyder arbejdsfællesskab i en lille sammentømret enhed, hvor alle har en plads og en funktion, og det er basen i spejderarbejdet.

Learning by doing
I spejderarbejdet lærer man ved at afprøve tingene i praksis. Bagefter kan handlingerne evalueres, så der kan bygges videre på erfaringerne. Vi bliver altid klogere, og der vil gennem hele spejderlivet være udfordringer og oplevelser i vente, så spejderne oplever en løbende udvikling.

Symbolske eventyrrammer
Ud fra eventyrrammer skabes der ceremonier og traditioner, hvor fantasien får lov til at udfolde sig. Her kan spejderne lettere frigøre sig fra vante roller, udvikle sig og tilegne sig viden gennem leg indenfor trygge og sjove rammer.

Vejledning
Som spejder lærer man at lede andre og at blive ledt af spejderkammerater. Vejledning handler om at være forbillede for andre og om at kunne lære af dem, som har en større erfaring. Gennem vejledning motiveres spejderne gradvist til større indflydelse og større ansvar.

Internationalt spejderarbejde
Spejderbevægelsen er en verdensomspændende ungdomsbevægelse, og selvom vi som spejdere arbejder for et bedre samfund, der hvor vi er, er noget af det mest spændende ved at være spejder, at være del af et globalt fællesskab på tværs af mange forskellige kulturer. Ved at være internationalt orienteret søger vi at skabe medansvar for det internationale samfund og øge den mellemfolkelige forståelse.

Børneattester og alkohol
For at arbejde med børn i Danske Baptisters Spejderkorps skal man aflevere en “Børneattest”, der viser, om man er straffet efter de paragraffer i straffeloven, der omhandler pædofili. Vi har udarbejdet retningslinjer, der skal følges i tilfælde af mistanke om pædofili – og forholdsregler mod overgreb på børn indgår som en del af vores førertræning.
Alkohol hører ikke sammen med spejderarbejde – det er vores holdning. Ikke fordi vi er “hellige”, specielt mere afholdende eller tror, at vi er bedre end andre mennesker. Vi mener bare ikke, at man skal blande alkohol med det ansvar, som man påtager sig, når man arbejder med børn.