Værdier i Spejderarbejdet

Spejderarbejdet i Herlevspejderne tager udgangspunkt i tre nøgleord: Ansvar, Mod og Respekt

Hvad kan jeg bruge spejder til?
Vores mission er at udvikler robuste mennesker gennem udfordringer, friluftsliv og sunde fællesskaber.

Vores engagerede ledere skaber trygge rammer for spejderne, når de bliver udfordret til at rykke grænser i fællesskab med andre børn og unge. De bedste rammer for leg, læring og dannelse er i naturen, derfor søger vi også ud, når vi har muligheden. Børn og unge finder mening med tilværelsen, når de oplever, at de kan gøre en forskel – i eget liv eller i andres liv. Gennem fællesskabet med andre engagerede spejdere bliver dit barn rustet til at møde udfordringer og rykke grænser. Når spejderen erfarer, at den kan bidrage til fællesskabet, styrkes selvtilliden og troen på egne evner. Man får styrke til at gøre en forskel.

Derfor er vores vision med spejderarbejdet at:
Vi giver styrke til at gør en forskel.
Vi er bevidste om, at mission og vision kun er tomme ord, hvis begreberne ikke forankres i solide værdier. Menneskers værdier er personlige og ikke noget man kan “lære” ved at være spejder. Men spejderfællesskabet kan være med til at give børn og unge værdier, der holder livet igennem.

De værdier vi arbejder for ligger i ordet ARM:
Ansvar: Vi tager Ansvar for os selv, for at finde vores tro, for at passe på hinanden og den verden vi lever i. Vi giver børn og unge Ansvar, så de bliver bedre rustet til livet.
Respekt: Vi har Respekt for hinanden og det enkelte menneske og ser værdien i forskelligheder.
Mod: Vi giver Mod til at tage et standpunkt, rykke grænser og gøre enforskel.

Friluftsliv
Spejderarbejde er friluftsliv med holdninger. Naturen er en fantastisk ramme for at udleve spejderidéen; vi oplever Guds natur, fællesskab på ture, og at vi kan klare os selv med få midler under primitive forhold. Gennem gode friluftsoplevelser udvikler spejderne forståelse og ansvar for den natur, som vi lever i.

En del af et nationalt fælleskab med alle spejdere
Vi er medlem af Danske Baptisters Spejderkorps, som er et korps med 1000 medlemmer på nationalt plan. Korpset er medlem af Foreningen Spejderne, som er en fælles forening for Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De Grønne Pigespejdere og Dansk Spejderkorps Sydsslesvig. Det er blandt andet Foreningen Spejderne som hvert 5 år afholder Spejdernes Lejr hvor mere end 40.000 spejdere mødes på lejr, og der er vi naturligvis også med.

Det der med Gud
Vi også  tilknyttet Korskirken i Herlev, en baptistkirke med godt 300 medlemmer. Hvad er det der Baptist? Det er der mange der spørger om. Baptistkirken er en af de største frikirker i Danmark, som har eksisteret siden 1839. Baptistspejderne er tilknyttet Baptistkirken, og mange kredse har et godt samarbejde med en nærliggende Baptistmenighed. Vi laver vores spejderarbejde ud fra de kristne værdier, men du kan være spejder hos os ligegyldig religion. Læs mere om vores kirkelige baggrund på hjemmesiden: https://baptistspejder.dk/det-der-med-gud

Den tilgang vi som spejdere har til kirken er, at vi reflekterer over hvad det vil sige er at være et godt menneske, holder andagter på ture og lejre og har nogle aktiviteter der sætter det med at tro i perspektiv. Vi mener at det er den rette måde hvorpå man selvstændigt kan tage stilling til, om det er noget man vil tro på. Du behøver ikke være baptist eller kristen for at være spejder hos os. Vi lægger vægt på, at der skal være plads til alle og enhver i vores fællesskab – og langt de fleste børn, der i tidens løb har været spejdere i Danske Baptisters Spejderkorps, er kommet fra familier uden tilknytning til Baptistkirken.

Patruljeliv
Spejderne bliver delt ind i patruljer efter alder og på tværs af køn. I patruljen kan spejderne i gensidig tillid og respekt udvikles, fordi medlemmerne har forskellige forudsætninger, evner og holdninger. Patruljelivet betyder arbejdsfællesskab i en lille sammentømret enhed, hvor alle har en plads og en funktion, og det er basen i spejderarbejdet.

Learning by doing
I spejderarbejdet lærer man ved at afprøve tingene i praksis. Bagefter kan handlingerne evalueres, så der kan bygges videre på erfaringerne. Vi bliver altid klogere, og der vil gennem hele spejderlivet være udfordringer og oplevelser i vente, så spejderne oplever en løbende udvikling.

Symbolske eventyrrammer
Ud fra eventyrrammer skabes der ceremonier og traditioner, hvor fantasien får lov til at udfolde sig. Her kan spejderne lettere frigøre sig fra vante roller, udvikle sig og tilegne sig viden gennem leg indenfor trygge og sjove rammer.

Vejledning
Som spejder lærer man at lede andre og at blive ledt af spejderkammerater. Vejledning handler om at være forbillede for andre og om at kunne lære af dem, som har en større erfaring. Gennem vejledning motiveres spejderne gradvist til større indflydelse og større ansvar.

Internationalt spejderarbejde
Spejderbevægelsen er en verdensomspændende ungdomsbevægelse, og selvom vi som spejdere arbejder for et bedre samfund, der hvor vi er, er noget af det mest spændende ved at være spejder, at være del af et globalt fællesskab på tværs af mange forskellige kulturer. Ved at være internationalt orienteret søger vi at skabe medansvar for det internationale samfund og øge den mellemfolkelige forståelse.

Børneattester og alkohol
For at arbejde med børn i Danske Baptisters Spejderkorps skal man aflevere en “Børneattest”, der viser, om man er straffet efter de paragraffer i straffeloven, der omhandler pædofili. Vi har udarbejdet retningslinjer, der skal følges i tilfælde af mistanke om pædofili – og forholdsregler mod overgreb på børn indgår som en del af vores førertræning.
Alkohol hører ikke sammen med spejderarbejde – det er vores holdning. Ikke fordi vi er “hellige”, specielt mere afholdende eller tror, at vi er bedre end andre mennesker. Vi mener bare ikke, at man skal blande alkohol med det ansvar, som man påtager sig, når man arbejder med børn.